Fundusze Europejskie

KREO STYL Linda Mazur zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Wzrost konkurencyjności KREO STYL Linda Mazur w oparciu o wykorzystanie procesów wzorniczych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

Cel projektu: Realizacja kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod Wnioskodawcę usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego oraz opracowaniem na jego podstawie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa KREO STYL Linda Mazur.

Wartość projektu: 116 850,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 80 750,00 zł